Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

Szanowny Kliencie,
zmieniło się prawo– od 25 kwietnia 2018 roku obowiązuje RODO , które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Z tego względu chcemy poinformować Cię, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług pozostaje firma SHT na podstawie wpisu do CEIDG, nr NIP 1180288309, nr REGON 012388064, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, kod pocztowy 01- 885, ul. Antoniego Fontany 36, lok. 2, adres e- mail: shtraining@shtraining.pl

2. Twoje dane:
a) są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).
b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna- wykonanie umowy);
c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);
d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych).

3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody to Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług w tym:
• umożliwienia świadczenia usług bezpośrednio i drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony internetowych w tym dokonywania w nim transakcji
• zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
• kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług drogą telefoniczną lub mailową
• dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

5. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
• monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie/Sklepie
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich
• kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon
• zapewnienie obsługi usług płatniczych
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
6. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
8. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.
9. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
10. Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
11. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu realizowania marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody.
12. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.